Prawo IT

(prawo Internetu, prawo informatyczne, prawo nowych technologii)

Niniejsza specjalizacja koncentruje się na prawnych aspektach usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z tworzeniem i dostarczaniem nowych rozwiązań technologicznych, jak również dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria oferuje w tym zakresie usługi prawne polegające w szczególności na:

 • redagowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów IT:
  • umów o współpracę w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstwa;
  • umów serwisowych oraz SLA;
  • kontraktów na wdrożenie dedykowanego oprogramowania;
  • umów o tworzenie i administrowanie zewnętrznych baz danych;
  • umów licencyjnych na oprogramowanie;
  • gwarancji i ogólnych warunków umownych na usługi informatyczne;
 • pomocy prawnej, w tym udzielaniu porad i opinii w sprawach dotyczących:
  • ochrony danych osobowych i ochrony baz danych;
  • praw do strony internetowej lub ich zawartości;
  • poufności w zakresie współpracy technologicznej;
  • dostaw technologii, know-how na potrzeby produkcji lub usług świadczonych przez klienta.

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje również reprezentację w postępowaniach sądowych, w szczególności:

 • postępowaniu cywilnym:
  • o prawa autorskie do oprogramowania;
  • o wynagrodzenie lub odszkodowanie za nieuprawnione korzystanie z oprogramowania;
  • o naruszenie dóbr osobistych lub zasad konkurencji w wyniku zamieszczenia określonych treści w Internecie;
 • w procesie karnym w sprawach z zakresu:
  • piractwa komputerowego;
  • fałszowania licencji na oprogramowanie;
  • nieuczciwej konkurencji na rynku informatycznym.
  • zniesławienie i znieważenie w Internecie.