Obsługa przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje opiekę pomoc w ich sprawach wewnętrznych, jak również w relacjach z kontrahentami, m.in. w zakresie negocjowania i zawierania umów, sprawach przed organami administracji oraz sporach sądowych, w tym w dochodzeniu i windykacji należności.

Świadczenie usług każdorazowo łączone jest z zagadnieniami finansowymi, ze zwróceniem uwagi na autonomiczność prawa podatkowego. Na życzenie klienta opracowywane są opinie i informacje w przedmiocie kosztów związanych z zamierzonymi działaniami prawnymi (z uwzględnieniem podatków, opłat administracyjnych, kosztów sądowych i innych) mając na uwadze, iż finansowa opłacalność lub przewidywane koszty, niejednokrotnie wpływają na decyzję o przystąpieniu do transakcji, bądź o wyborze i podjęciu określonych kroków prawnych.

Usługi świadczone są na podstawie indywidualnych zleceń klientów, jak i w oparciu o stałą umowę o obsługę prawną, obejmujących każdorazowo indywidualnie negocjowane wynagrodzenie.