Prawo rzeczowe – nieruchomości

Mając na uwadze okoliczność, iż nie zawsze przekazanie pieniędzy wiąże się z uzyskaniem tytułu własności oraz że zapłata umówionej ceny nie chroni przed utratą nabytego prawa, Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc i opiekę prawną przy czynnościach prawnych na nieruchomościach (sprzedaż, zamiana, podział, zniesienie współwłasności, wyodrębnienie lokali, najem, dzierżawa, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, przyjęcie lub odrzucenie spadku, sporządzenie testamentu, etc.).

Kancelaria zapewnia również reprezentację przez sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem własności, w tym:

 • o zniesienie współwłasności nieruchomości (podział nieruchomości, dział spadku, podział majątku dorobkowego małżeńskiego);
 • o wydanie nieruchomości;
 • o zasiedzenie;
 • o ustanowienie drogi koniecznej;
 • o naruszenie posiadania,
 • o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego (umowy sprzedaży, darowizny, inne);
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • o przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • o zachowek;
 • wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym (o założenie księgi wieczystej, wpis własności, wpis lub wykreślenie hipoteki, bądź innego ograniczonego prawa rzeczowego).

Usługi prawne przy transakcjach na nieruchomościach świadczone są od momentu podjęcia decyzji przez klienta, aż do sfinalizowania, rozliczenia transakcji i uzyskania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych. W tym celu Kancelaria oferuje:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa transakcji;
 • przygotowywanie lub uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji (umowy przedwstępne, porozumienia, wnioski do organów administracji o odpisy dokumentów, zaświadczenia, mapy etc.);
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów umów;
 • opieka prawna przy zawieraniu umów i pomoc w ich rozliczeniu.